Insanlar online dating cavab Text sex chat direct online

Bəzən ziddiyyətli olub dedikləri, bəzən anaların köməyilə deyiblər, amma hər vəziyyətə uyğun bir atalar sözü tapmaq imkanına görə əcdadlarımıza minnətdaram.

insanlar online dating  cavab-81insanlar online dating  cavab-50insanlar online dating  cavab-23

İnqvar bu nəzəriyyədə uğura nail olmaq üçün müəyyən qanunlara əməl etməyi tövsiyyə edir:1.

Məhsulunuzu çox baha satmağa çalışmayın – bu məhsula tələbi aşağı salır.2.

Məhsulunuzu çox ucuz da satmayın – hər zaman maddi resurslara ehtiyac var.3.

Bir anlıq gəlirin dalınca qaçmamaq, həqiqətən dəyərli nəticənin müəyyən vaxt ərzində əmələ gəldiyi bilmək və səbr etməyi bacarmaq.4. Gəlirin şirin həyat deyil, resurs olduğunu anlamaq.6.

Dividentlər haqqında deyil, investisiyalar haqqında düşünmək. Hər zaman ətrafdakılarla məsləhətləşmək, amma məsuliyyəti heç vaxt boynundan atmamaq.7.

Qərarsızlığınızı heç nə ilə ört-basdır etməyin mümkün olmadığını bilmək.8.Ən orijinal qərarlar biz onlara qiymət verməyincə, dəyərsiz görünə bilər. 9.İşlərdə səliqə-səhman lazımdır, amma bu qandallara çevrilməməlidir.10. Xoşbəxtlik hər hansı bir məqsədə nail olmaq deyil, düzgün yol seçməkdir.

You must have an account to comment. Please register or login here!